Pääomapalvelut

RAHOITUSKARTOITUS

 

Kartoitamme sinun tilanteeseesi sopivat rahoitusmuodot. Sopivan rahoituksen löytymiseen vaikuttavat mm. yrityksen ikä, omistusrakenne, toimiala, taserakenne, kannattavuus ja näkymät. Annamme suositukset rahoituspaketista ja ohjaamme sinut jatkamaan neuvotteluita sopivien tahojen kanssa.

Palvelun sisältö:

  • Tapaaminen tai puhelinneuvottelu

  • Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen

  • Mallinnamme rahoitusrakenteen

  • Listaus mahdollisista rahoittajista

  • Näiden perusteella laadittu muistio

 

RAHOITUSEHDOT

- Term sheet

 

Osapuolet neuvottelevat tyypillisesti ensiksi sopimuksen keskeiset ehdot. Nämä ehdot kirjataan term sheet -nimiseen asiakirjaan. Tämän asiakirjan hyväksyttyään osapuolet siirtävät tyypillisesti sopimuksen viimeisteltäväksi lakimiehelle, joka laatii sopimuksen term sheetin pohjalta.

 

VELKAKIRJASOPIMUKSET

 

Yhtiöjärjestys on yhtiön julkiset säännöt. Siihen merkitty toimiala asettaa hallitukselle ja toimivalle johdolle rajat. Yhtiöjärjestyksessä voidaan ilmoittaa osakkeisiin liittyvistä lunastuslauseista ja edellyttää että uusien osakkaiden tulee saada omistukselleen hallituksen hyväksyntä. Tämä on tärkeää, jotta yhtiön uudet osakkaat tulevat osaksi osakassopimusta. Yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja, jonka säilytyksestä vastaa kaupparekisteri.

SUUNNATTU OSAKEANTI

 

Osakeannilla yhtiö kerää joko nykyisiltä omistajilta tai uusilta sijoittajilta rahaa yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Vastineeksi rahasta sijoittajat saavat yhtiön osakkeita.Suunnatussa annissa yhtiö päättää ennakolta henkilöt jotka ovat oikeutettuja osakkeiden merkintään. Suunnatulla annilla yhtiö voi sitouttaa esimerkiksi työntekijöitä, kumppaneita tai sijoittajia.

Palveluun sisältyy:

  • Laskelma osakkeiden määrästä

  • Yhtiöoikeudelliset asiakirjat

  • Merkintälistat (osakkeiden merkitsijöille)

  • Päivitetty osake- ja osakaluettelo

  • Osakkeiden rekisteröintilomakkeet