taloushallinto

STARTTIPALVELU

 

Olemme koonneet kaikki asiakkuuden aloittamiseen liittyvät palvelut helppoon pakettiin. Asiakkuuden aloitus tapahtuu turvallisesti ja hallitusti.

Tarvittaessa irtisanomme olemassa olevan palvelusopimuksen ja noudamme kirjanpitoaineistonne vanhasta tilitoimistosta.

Palvelu sisältää:

 • Aloituspalaverin

 • Asiakastietojen perustaminen jarjestelmiin

 • Perehdytys Procountor -ohjelmistoon

BUDJETOINTI

 

Budjetti on ensiarvoisen tärkeä työkalu yrtyksen taloudesta vastaavalle henkilölle. Budjetti on rahamääräinen tavoitelaskelma, jossa tuotoille ja kuluille asetetaan tavoitemääreet. Taloudesta vastaava henkilö voi seurata budjetin toteutumista helposti kirjanpito-ohjelman numeerisista tai graafisista raporteista.

Palvelumme sisältää:

 • Avustaminen tavoitteiden asettamisessa

 • Tavoitteiden mukaisen budjetin laatiminen

 • Budjetin syöttäminen kirjanpito-ohjelmaan

 • Toteutumisen seuranta Procountorissa

JOHDON RAPORTIT

 

Useilla toimialoilla on tarve räätälöityihin raportointimalleihin. Rakennamme tarvittaessa tarpeisiinne sopivat, helppolukuiset graafiset ja numeeriset raportit. Valmiit raportit toimitetaan kuukausittain PDF -tiedostoina yrityksenne päättäjille.

Palvelu sisältää:

 • Räätälöimme helposti luettavan raportin 

 • Kuukausittain graafinen PDF -raportti

 • Toimitus sähköpostitse

OSINKOJEN OPTIMOINTI

 

Osinkojen optimointi -palvelulla laskemme verotehokkaimman tavan nostaa varoja yhtiöstänne. Selvitämme osingon ansio- ja pääomatulo-osuuksien määrät, palkasta ja osingosta menevät veroseuraamukset sivukuluineen ja yhtiölle aiheutuvat veroseuraamukset varojen jaosta.

Palvelu sisältää:

 • Laskelman verovuoden ansioista

 • Laskelman osakkaan veroseuraamuksista

 • Laskelma yhtiön kustannuksista

 • Selkokielinen selvitys optimaalisesta varojenjaosta

YRITYKSEN KOKOUKSET

 

Yhtiöoikeudellinen päätöksenteko voi aiheuttaa vaivaa yrittäjälle. Olemme laatineet palvelupaketin, jonka avulla voit ulkoistaa lain edellyttämien kokousten järjestämisen meille. Palvelupaketti on on tarkoitettu kokouksille, joiden osallistujamäärä on 2-10 henkilöä.

Palvelu sisältää:

 • Kokouskutsut ja lähetys

 • Esityslistat ja tarvittavat liitteet

 • Kokoustilat (enintään 10 henkilöä)

 • Kahvitarjoilu

 • Kokouksen sihteeri

 • Pöytäkirjat

 
 
 
 
 
 
 

KIRJANPITO

 

Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia ja johto vastaa sen järjestämisestä. Lakisääteisen kirjanpidon lisäksi johto tarvitsee usein laajempaa taloudellista informaatiota. Asiakasvastuuhenkilösi vastaa siitä, että kirjanpito on ajan tasalla ja tuottaa sinulle riittävää ja relevanttia informaatiota.

Sähköinen taloushallinto säästää aikaasi ja helpottaa arkea.

Palvelumme kuuluu:

 • Kuukausikirjanpito

 • Kausiveroilmoitukset

 • Johdon raportit

 • Tilinpäätös ja veroilmoitus

PALKANLASKENTA

 

Palkanlaskenta on yksi yrityksen kriittisimmistä prosesseista. Palkkahallinto vaatii jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön ja työehtosopimusten tuntemusta.  Asiakkaanamme sinua palvelee asiakasvastuullinen palkanlaskija tai palkanlaskentatiimi.

Palvelumme sisältävät:

 • Palkanlaskenta

 • Palkkojen maksatus

 • Lomapalkkojen laskenta

 • Kuukausi-ilmoitukset viranomaisille

 • Vuosi-ilmoitukset viranomaisille

 • Vuosi-ilmoitukset vakuutusyhtiöille