Osakeyhtiön perustamisasiakirjat

 

Aloittavan yrittäjän ensimmäisiä päätöksiä on valita sopiva yhtiömuoto yritykselle. Avustamme sopivan yhtiömuodon valinnassa, ottaen huomioon verotuksen, toiminnan luonteen ja omistussuhteiden vaikutukset.

Palvelumme sisältää:

 • Perustamissopimus

 • Yhtiöjärjestys (vakiomuotoinen)

 • Perustamisilmoitus kaupparekisteriin

1.400 €

Osakeyhtiön perustamisasiakirjat

 

Aloittavan yrittäjän ensimmäisiä päätöksiä on valita sopiva yhtiömuoto yritykselle. Avustamme sopivan yhtiömuodon valinnassa, ottaen huomioon verotuksen, toiminnan luonteen ja omistussuhteiden vaikutukset.

Palvelumme sisältää:

 • Perustamissopimus

 • Yhtiöjärjestys (vakiomuotoinen)

 • Perustamisilmoitus kaupparekisteriin

1.400 €

yrityskauppa

Salassapitosopimus

SALASSAPITOSOPIMUS

 

Salassapitosopimus on yrityskaupan alkuvaiheeseen liittyvä sopimus, joka tulee allekirjoittaa ennen, kun myyjä antaa luottamuksellisia tietoja ostajalle. Salassapitosopimuksia käytetään sekä huutokaupoissa, että kahdenkeskisissä neuvotteluissa. Salassapitosopimuksen tarkoituksena on suojata myyjää ja mahdollistaa ostajalle kaupankohteen tutkiminen.

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

Yrityksen arvo määritetään tyypillisesti yrityskaupan tai osakeannin yhteydessä. Arvonmääritys voidaan määrittää osakekannalle tai liiketoiminnalle. Yritykselle ei ole mitään absoluuttista oikeaa arvoa, vaan se riippuu yrityksen kehitysvaiheesta, käytettävistä arvonmääritysmenetelmistä ja tarkoituksesta, jota varten arvonmääritys tehdään.

Arvonmääritys

Myyntiesite

YRITYKSEN MYYNTIESITE

Myyntiesite laaditaan myyjän toimeksiannosta ja se jaetaan valikoiduille ostajakandidaateille. Myyntiesitteen laajuus vaihtelee, mutta sen on annettava riittävät tiedot mahdollisille ostajille ja toisaalta yrityskauppaprosessin tässä vaiheessa ei tule antaa liian arkaluonteista tietoa.

Myyntiesitteessä kuvataan muun muassa

 • yhtiön liiketoimintaa

 • tuotteita

 • asiakkaita

 • markkinointia

 • toteutuneita ja ennustettavia talouslukuja.

MYYNTITOIMEKSIANTO

 

Laadimme räätälöidyn myyntistrategian ja sijoitustarinan. Valitsemme sopivan myyntitavan, joka voi olla kahden osapuolen välinen neuvottelu, kohdennettu myyntiprosessi tai huutokauppaprosessi. Otamme yhteyttä mahdollisiin ostajiin, koordinoimme tarjousprosessia ja lopullisia neuvotteluja osapuolten välillä.

Myyntitoimeksianto sisältää:

 • Salassapitosopimus

 • Yrityksen arvonmääritys

 • Myyntiesite

 • Kauppaprosessi

Myyntitoimeksianto

Aiesopimus

AIESOPIMUS

 

Aiesopimus on yleensä ei-sitova asiakirja, jolla sovitaan mahdollisen kauppakirjan pääpiirteet. Aiesopimuksella ostaja ilmaisee tahtotilansa ja vastineeksi myyjä saattaa antaa yksinoikeuden neuvotella kaupasta.

Sopimuksen tyypillinen sisältö:

 • Kuvaus ostokohteesta

 • Alustava kauppahinta

 • Voimassaolo

 • Kaupan ehdollisuus (due diligence)

 • Riitojen ratkaisu

 • Korvausvelvollisuus

DUE DILIGENCE - Ostajan tarkastus

 

Yrityksen tarkastuksen eli due diligencen tarkoituksena on selvittää ostettavan yhtiön vastuut ja riskit.

Oikeudellinen tarkastus sisältää mm:

 • Hallinto ja organisaatio

 • Yhtiöoikeudelliset asiakirjat

 • Sopimukset ja velvoitteet

 • Immateriaalioikeudet

 • Henkilöstöasiat

 • Lainat, vastuut, saatavat, omaisuus

 • Viranomaisluvat ja menettelyt

 • Oikeudenkäynnit ja oikeudenkäyntiuhat

 • Kilpailuoikeudelliset olosuhteet

Due diligence

Kauppakirja

KAUPPAKIRJA

 

Yrityskauppa voidaan tehdä osake- tai liiketoimintakauppana. Kauppakirja ei ole määrämuotoinen asiakirja, mutta mutta käytännössä osakkeiden ja liiketoiminnan kauppakirjojen lausekkeiden otsikot ja järjestys ovat yhdenmukaistuneet.

Kauppakirjan olennaisimmat ehdot:

 • Kauppahinta (ja sen tarkistus)

 • Kaupan täytäntöönpano ja ehdollisuudet

 • Myyjän vakuutukset kaupan kohteesta

 • Korvausvastuulausekkeet

​​

OSAKASSOPIMUS

 

Osakassopimuksella säännellään osakkeenomistajien keskinäisiä suhteita, vastuita ja oikeuksia. Osakassopimus liittyy yrityskauppaan, jos useampi henkilö ostaa yhdessä yhtiön.

Osakassopimuksen käyttötilanteet:

 • Myyjä jää osakkaaksi

 • Pääomasijoittajan tekemä MBO-yrityskauppa

 • Konsortion tekemä yritysosto

 • Kauppa toteutetaan osakevaihdolla

Osakassopimus

Yhtiöoikeudelliset päätökset

YHTIÖOIKEUDELLISET PÄÄTÖKSET

 

Yrityskauppa vaati usein yhtiöoikeudellisia päätöksiä. Osakeyhtiön hallitus tekee ensisijaisesti olennaisimmat yritysjärjestelyjä koskevat päätökset, koska hallituksella on niin sanottu yleistoimivalta eli sen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tämä tarkoittaa erittäin laajoja toimivaltuuksia myös mittasuhteiltaan suurissa asioissa.. Poikkeustapauksissa hallitus voi toki siirtää yksittäisiä yritysjärjestelyjä koskevia päätöksiä yhtiökokouksen päätettäväksi.