Veropalvelut

Sukupolvenvaihdos

 

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu tulee aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa, mieluiten vähintään viisi vuotta ennen toteutusta. Omistus siirretään jatkavalle sukupolvelle yleensä joko kaupalla tai lahjana.

Palvelu sisältää:

 • Selvitämme yhtiön arvon verottajaa varten

 • Selvitämme mahdollisen tuloverolain luovutusvoittoverovapauden

 • Selvitämme mahdollisen perintö- ja lahjaverolain huojennuksen

 • Laadimme kauppa- tai lahjakirjat

Sukupolvenvaihdos

 

Verotarkastus

Verotarkastus

 

Yrityksen kannattaa käyttää verotarkasktuksessa avustajaa, jotta verottajan väärinkäsityksiltä vältyttäisiin. Kustannustehokkainta on ottaa asiantuntija mukaan tarkastukseen alussa, kun yrittäjä saa ilmoituksen verottajalta.

 

Avustamme yrittäjää laatimaan:

 • vastineen alustavaan verotarkastuskertomukseen

 • vastineen varsinaiseen verotarkastuskertomukseen.

Muutoksenhaku verotuspäätökseen

 

Avustamme asiakkaitamme verotuksen oikeellisuuden selvittämisessä ja verotukseen liittyvissä muutoksenhakuasioissa. Muutoksenhakukeinoja ovat oikaisuvaatimus ja valitus hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Muutoksenhaku:

 • Verotarkastuksen jälkeinen jälkiverotus

Muutoksenhaku

 
 

Elinkeinonharjoittajan veroilmoitus

Elinkeinonharjoittajan veroilmoitus

 

Elinkeinonharjoittajalla on useita verosuunnittelumahdollisuuksia.  Elinkeinonharjoittajan verosuunnittelu tapahtuu viimeistään veroilmoituksen yhteydessä.

Esimerkkejä verosuunnittelumahdollisuuksista:

 • Auton käytön lisävähennykset

 • Lisävähennykset elantokustannuksista

 • Toimintavaraus

 • Työhuonevähennykset

 • Tulon ja veron jakaminen yrittäjäpuolisoille

 • Eläkevakuutusmaksujen vähentäminen puolison verotuksessa

 • Yritysmuodon muuttaminen

 

Ennakkoratkaisut

 

Verovelvollinen voi itselleen tärkeässä tai poikkeuksellisessa asiassa hakea ennakolta tiedon verottajan kannasta. Ennakkoratkaisut ovat sitovia päätöksiä ja niiden avulla voidaan välttää jälkikäteiset tulkintaepäselvyydet Verohallinnon kanssa.

Ennakkoratkaisua voidaan hakea:

 • Tuloverotukseen

 • Ennakkoperintään

 • Perintöveroon

 • Varainsiirtoveroon

 • Lahjaveroon 

 • Arpajaisveroa

 • Lähdeveroon 

 • Kiinteistöveroon

Ennakkoratkaisut