Toimistomme tunnetaan läpinäkyvästä hinnoittelusta

DIGITAALINEN TALOUSHALLINTO

Asiakkuuden aloitus

 

Olemme koonneet kaikki asiakkuuden aloittamiseen liittyvät palvelut helppoon pakettiin. Asiakkuuden aloitus tapahtuu turvallisesti ja hallitusti.

Tarvittaessa irtisanomme olemassa olevan palvelusopimuksen ja noudamme kirjanpitoaineistonne vanhasta tilitoimistosta.

Palvelu sisältää:

 • Aloituspalaveri

 • Asiakastietojen perustaminen jarjestelmiin

 • Perehdytys Procountor -ohjelmistoon

 • Vanhan sopimuksen lopettaminen

400 EUR

 

Kirjanpidon pakettiratkaisut

 

Kirjanpidossa on perusvaatimus on, että se täyttää lain asettamat vaatimukset. Menestyksekkään liiketoiminnan kannalta yhtä olennaista on tuottaa yritysjohdolle ajantasaista ja luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Pakettiratkaisut:

 • Mini (110 €/kk)

 • Kevyt (187 €/kk)

 • Perus (318€/kk)

 • Plus (540 €/kk)

 • Premium (919 €/kk)

 • Enterprice (1.562 €/kk)

Palkanlaskenta

 

Palkanlaskenta ja palkanmaksu kuuluvat yrityksen kriittisimpiä toimintoihin, jonka on toimittava oikein ja ajallaan. 

Palvelu sisältää:

 • Palkkojen laskenta

 • Palkkojen maksaminen

 • Palkkalaskelmien lähetys

 • Kuukausittaiset ilmoitukset verottajalle

 • Kuukausittaiset ilmoitukset vakuutusyhtiöille

 • Vuosi-ilmoitukset viranomaisille

 • Vuosi-ilmoitukset vakuutusyhtiöille

 • Vuosi-ilmoitukset eläkelaitokselle
   

XX EUR

Palkanlaskenta

Budjetointi

Budjetointi

 

Budjetti on ensiarvoisen tärkeä työkalu yrtyksen taloudesta vastaavalle henkilölle. Budjetti on rahamääräinen tavoitelaskelma, jossa tuotoille ja kuluille asetetaan tavoitemääreet. Taloudesta vastaava henkilö voi seurata budjetin toteutumista helposti kirjanpito-ohjelman numeerisista tai graafisista raporteista.

Palvelumme sisältää:

 • Avustaminen tavoitteiden asettamisessa

 • Tavoitteiden mukaisen budjetin laatiminen

 • Budjetin syöttäminen kirjanpito-ohjelmaan

 • Toteutumisen seuranta Procountorissa

 • Budjettia voi täydentää Johdon Raporteilla

1.400 EUR

Johdon raportit

 

Useilla toimialoilla on tarve yksilöityihin ...

Menestyksen takana ja ennakoinnin apuna on ajantasainen tieto yrityksen todellisesta taloustilanteesta. tulosseurantaan panostetaan. Asiakkaanamme saat selkeän ja havainnollisen raportoinnin päätöksentekosi tueksi.

Palvelu sisältää:

 • Kuukausittain graafinen yhteenvetoraportti sovituista

 • Raporttien toimitus sovittuna päivänä sähköpostitse

70 EUR / KUUKAUSI

Johdon raportit

Osinkojen optimointi

Osinkojen optimointi

 

Osinkojen optimointi -palvelulla laskemme verotehokkaimman tavan nostaa varoja yhtiöstänne. Selvitämme osingon ansio- ja pääomatulo-osuuksien määrät, palkasta ja osingosta menevät veroseuraamukset sivukuluineen ja yhtiölle aiheutuvat veroseuraamukset varojen jaosta.

Palvelu sisältää:

 • Laskelma verovuoden ansioista

 • Laskelma osakkaan veroseuraamuksista

 • Laskelma yhtiön kustannuksista

 • Selkokielinen optimointiraportti

180 EUR / OSAKAS

Yhtiökokous tai

hallituksen kokous

 

Yhtiöoikeudellinen päätöksenteko voi aiheuttaa vaivaa yrittäjälle. Olemme laatineet palvelupaketin, jonka avulla voit ulkoistaa lain edellyttämien kokousten järjestämisen meille. Palvelupaketti on on tarkoitettu kokouksille, joiden osallistujamäärä on 2-10 henkilöä.

Palvelu sisältää:

 • Kokouskutsut

 • Esityslistat ja tarvittavat liitteet

 • Kokoustilat

 • Kahvitarjoilu

 • Kokouksen sihteeri

 • Pöytäkirjat

400 EUR

Kokoukset

 
 
 
 
 
 

AIHEESEEN LIITTYVIÄ PALVELUITA