Sijoittaminen & kassanhallinta

Tarjoamme asiakkaillemme kassanhallinnan ja sijoittamisen palveluita. Yhteistyökumppanimme ovay Selligson ja Financelink.

Laskujen rahoitus

 

Miksi laskujen myyminen kannattaa?
Yritys hyötyy laskurahoituksesta mm. seuraavin tavoin:

  • Laskujen myyminen nopeuttaa kassankiertoa, eli yrityksen maksuvalmius paranee.

  • Finance Link kantaa luottotappioriskin ostetuista saatavista.

  • Yritys pystyy myöntämään pidempiä maksuehtoja kilpailuedun saavuttamiseksi.

  • Yrityksellä on mahdollisuus hyödyntää kassa-alennuksia omissa hankinnoissa.

  • Yritys pystyy tekemään investointeja tulorahoituksella velkarahoituksen sijaan.

  • Yrityksen tase kevenee ja sidotun pääoman tuottoprosentti paranee.

XX EUR + XX%

Laskujen rahoitus (factoring)

Indeksi rahastot

Suunnattu osakeanti

 

Osakeannilla yhtiö kerää joko nykyisiltä omistajilta tai uusilta sijoittajilta rahaa yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Vastineeksi rahasta sijoittajat saavat yhtiön osakkeita.

Anti voi olla avoin tai suunnattu. Avoimessa annissa yhtiö tarjoaa rajoittamattomalle joukolle osakkeita merkittäväksi. Suunnatussa annissa yhtiö päättää ennakolta henkilöt jotka ovat oikeutettuja osakkeiden merkintään. Suunnatulla annilla yhtiö voi sitouttaa esimerkiksi työntekijöitä, kumppaneita tai sijoittajia.

Osakeantiin kuuluu yhtiökokous, hallituksen toimia, antiesitteen laatiminen sekä annin merkintä. Tyypillisesti osakeantia edeltää termsheetin neuvottelu. Annin aikana uudet osakkeenomistajat tavanomaisesti velvoitetaan liittymään osakassopimukseen. Annin jälkeen yhtiön tulee päivittää osake- ja osakasluettelot.

1.500 € (+ALV)

Joukkorahoitus

 

Joukkorahoitus on tapa rahoittaa tuotekehitys siten, että rahoitukseen osallistuneet saavat tuotteen tai palvelun sen valmistuttua. Joukkorahoituksessa tulee ottaa huomioon etäkauppaan liittyvät ehdot, rahoittajia tulee informoida riskeistä ja selittää rahoittamiseen liittyvät erityispiirteet. Verottajan kanssa toimiessa tulee huomioida eri maiden arvonlisäverokannat ja hoitaa raportointi oikein.

Olemme auttaneet useita onnistuneita joukkorahoituskampanjoita toteuttamaan selkokieliset ohjeistukset, jotka täyttävät lain vaatimukset. Autamme muotoilemaan rahoitusvaihtoehtoja, joilla vältät rahankeräysluvan hankkimisen. Räätälöimme tarpeisiisi selkokieliset ehdot ja ohjeistamme viestinnässä sekä ALV-raportoinnissa.

Koska jokainen joukkorahoituskampanja on yksilöllinen, järjestämme kanssasi tapaamisen jossa käymme läpi tarpeesi ja riskisi. Toimitamme alle viikossa tarvittavat ehdot, jotka voit liittää kampanjasi tietoihin.

600 € (+ALV)

Korkorahastot

RAHOITUSEHDOT

TERM SHEET

Rahoitusehdot - Term sheet

 

Osapuolet neuvottelevat tyypillisesti ensiksi sopimuksen keskeiset ehdot. Nämä ehdot kirjataan term sheet -nimiseen asiakirjaan. Tämän asiakirjan hyväksyttyään osapuolet siirtävät tyypillisesti sopimuksen viimeisteltäväksi lakimiehelle, joka laatii sopimuksen term sheetin pohjalta.

700 € (+ALV)

SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ

POSTIOSOITE YRITITYKSELLE

VUOKRAA NEUVOTTELU-TILOJA

YRITYS-RAHOITUS