Startup -yritykset

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISASIAKIRJAT

 

Aloittavan yrittäjän ensimmäisiä toimenpiteitä ovat perustamissopimuksen solmiminen osakkaiden kesken. Yhtiölle tulee laatia julkiset säännöt, joita kutsutaan yhtiöjärjestykseksi. Nämä rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallitukselle perustamisilmoituksella.

Palvelu sisältää:

 • Perustamissopimuksen

 • Yhtiöjärjestyksen (vakiomuotoinen)

 • Perustamisilmoituksen kaupparekisteriin

Osakeyhtiön perustaminen

Osakassopimus

OSAKASSOPIMUS

 

Osakassopimus on vapaaehtoinen sopimus, mutta se on erittäin suositeltavaa laatia jo yrityksen perustamisen yhteydessä. Hyvin laadittu osakassopimus ennaltaehkäisee omistajien välisiä riitoja, auttaa ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa, sekä helpottaa yhtön mahdollista myyntiä tulevaisuudessa.

Palvelu sisältää:

 • Tapaamisen osakkaiden kanssa

 • Tapaamisen pohjalta laaditun sopimusluonnoksen

 • Yhden muutoskierroksen

 • Valmiin sopimuksen

RÄÄTÄLÖITY YHTIÖJÄRJESTYS

Osakeyhtiöllä tulee olla yhtiöjärjestys, joka on yhtiön julkinen säännöstö. Yhtiöjärjestys velvoittaa yhtiötä, hallitusta, johtoa ja tilintarkastajia. Yhtiöjärjestystä on noudatettava samalla tavoin kuin osakeyhtiölakia. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä esimerkiksi eri osakesarjoihin kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista tai osakkeisiin liittyvistä lunastuslauseista.

Yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja, jota täydennetään usein osakkaiden keskinäisellä osakassopimuksella. Yhtiöjärjestyksen säilytyksestä vastaa kaupparekisteri.

Räätälöity yhtiöjärjestys

Työsopimus

TYÖSOPIMUS

 

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on suuri askel yrittäjälle. Työsopimus on vapaamuotoinen sopimus. Työsopimuksella sovittavia asioita rajoittavat kuitenkin muun muassa työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon. Hyvällä työsopimuksella ehkäistään riitoja tulevaisuudessa.

Palvelu sisältää:

 • Tapaamisen tai puhelinneuvottelun yrittäjän kanssa

 • Tutustumisen alan työehtosopimukseen

 • Allekirjoitusvalmiin työsopimuksen

JOHTAJASOPIMUS

 

Johtajasopimus tehdään toimitusjohtajan tai vastaavassa asemassa olevan vastuuhenkilön  kanssa. Tällaisessa asemassa oleviin johtajiin ei pääsääntöisesti sovelleta työsopimuslakia eikä myöskään tästä johtuen työaikalakia tai vuosilomalakia, mutta muun muassa työajasta, vuosilomista, immateriaalioikeuksista ja salassapidosta tulee sopia. Myös erilaisista kannustinmalleista voidaan sopia johtajasopimuksella.

Palvelu sisältää:

 • Tapaamisen tai puhelinneuvottelun yrittäjän kanssa

 • Tutustumisen alan työehtosopimukseen

 • Allekirjoitusvalmiin johtajasopimuksen

Johjatajasopimus