top of page
AAG Abstract_Art_04.png

NEUVONTA

AAG tilitoimisto kirjanpito_edited.jpg
Perustaminen & omistusrakenne

Yhtiön perustaminen ja omistusrakenteen suunnittelu

Osakeyhtiön omistusrakenteen suunnittelulla on merkitystä myöhempään verokohteluun. Yhtiön tekninen perustaminen verkossa on varsin helppoa, mutta perustamisvaiheessa tulisi miettiä omistajien kannalta optimaalinen omistusrakenne. Osakkeet on mahdollista omistaa henkilökohtaisesti tai niiden hallinnointiin voidaan perustaa holding-yhtiö. Optimaalisen vaihtoehdon valintaan vaikuttaa muun muassa osakkaiden määrä, omistajien tavoitteet ja omistuksen suunniteltu ajallinen kesto.

 

Yrityksen omistajavaihdos

Exitin voi toteuttaa liiketoiminta- tai osakekauppana

Yrityskauppa on mahdollista toteuttaa liiketoiminnan tai osakekannan kauppana. Rakenteeseen voi vaikuttaa esimerkiksi rahoituksen saatavuus, verotus, kirjanpidollinen käsittely tai vastuukysymykset. Yrityksen ostamiseen on tarjolla useita rahoitusvaihtoehtoja. Joissain tapauksissa on mahdollista käyttää ostettavan yhtiön varoja kauppahinnan maksuun. Yrityskaupan rakenteella on merkitystä kirjanpidolliseen käsittelyyn ja verotukseen Lisäksi osakkeiden hankintaan liittyy enemmän riskejä, kuin liiketoiminnan hankkimiseen.

AAG taloushallinto asiakirjat.jpg
AAG Tilitoimista.png
Uusi osakas yritykseen

Osakkeiden myynti vai osakeanti

Kun yhtiön omistuspohjaa laajennetaan niin uudelle osakkaalle voidaan tarjota olemassa olevia osakkeita tai suunnata uusia osakkeita. Olemassa olevista osakkeista maksetaan varainsiirtovero toisin, kuin uusista osakkeista. Toisinaan uudelle osakkaalle voidaan tarjota optio, joka oikettaa hankkimaan osakkeet tulevaisuudessa ennalta sovitulla hinnalla. Toisaalta on mahdollista sopia, että uusi osakas ansaitsee osakkeet esimerkiksi työsnneltyään tietyn ajan yhtiössä.

Osakassopimus

Osakassopimus on yrityksen selkäranka

osakassopimus on syytä aina laatia, jos yhtiössä on useampia osakkaita. Vaikka osakassopimus on vapaamuotoinen ja lladitaan kulloisenkin yrityksen tarpeisiin, niin tietyt teemat toistuvat sopimuksissa. Vakiintuneita sopimuskohtia ovat muun muassa osakkeiden luovuttaminen, työskentelyvelvoite, hallinto ja yhtiön rahoitus sekä varojenjako. 

 

AAG tilitoimisto kirjanpito_edited.jpg
AAG tilitoimisto kirjanpito Soila purolinna 4.png
Yritysrahoitus

Yrityslainat, -takaukset ja avustukset

Rahoitusvaihtoehtojen vertail voi olla työlästä. Perinteinen tapa rahoittaa yrityksen kasvua on pankkilainat tai julkisten tahojen tarjoama velkarahoitus. Kaupalliset pankit vaativat tyypillisesti vakuuden lainalle. Markkinoilta on mahdollista hankkia kaupallisia ja julkisia takauksia. Lisäksi muun muassa Business Finland, ELY-keskus ja Euroopan Komissio tarjoavat avustuksia yhtiön kehittämiseen ja kansainvälistämiseen.

bottom of page