Osakassopimus

Miksi yrittäjä tarvitsee osakassopimuksen?

Osakassopimus tulisi tehdä aina, jos yrityksessä on enemmän, kuin yksi osakas. Vaikka osakassopimukset ovat yleistyneet, harva yrittäjä tietää, mitä se voi pitää sisällään ja miksi se kannattaa laatia.Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa seuraavista asioista:

 1. Yhtiön hallinnosta ja toimielinten valinta

 2. Päätöksenteosta yhtiön hallituksessa tai yhtiökokouksessa

 3. Osakkaiden työpanos 

 4.  (IPR) ja tietotaidostaImmateriaalioikeuksista

 5. Yhtiön rahoituksesta ja osakepääoman muutoksista

 6. Osakkeiden panttauskielto

 7. Yhtiön varojen jakaminen

 8. Osingonjaosta ja osingonjakopolitiikasta

 9. Uusien osakkaiden liittymisestä yhtiöön 

 10. Kilpailukielto ja salassapitovelvollisuus 

 11. Osakkaan yhtiöstä eroaminen 

 12. Osakkeiden myynti

 13. Lunastuslauseke

 14. Erimielisyyksien ratkaisumekanismit

Palvelumme sisältää:

 • Tapaamisen tai puhelinneuvottelun osakkaiden kanssa

 • Tapaamisen pohjalta laaditun sopimusluonnoksen

 • Yhden muutoskierroksen

 • Valmiin sopimuksen

 • Hinta: alkaen 1.400 euroa (+ alv)