top of page

Yhtiökokouksen voi järjestää etänä

Tarjoamme asiantuntijapalveluita yhtiökokouksen valmisteluun ja päätöksenteon tueksi, jotta voitte varmistaa, että päätökset tehdään sujuvasti ja lainmukaisesti. Yhtiökokouksen tai osakkeenomistajien yksimielisen päätösasiakirjan laatiminen alkaen 90 €.

Heinäkuusta 2022 lähtien suomalaisen osakeyhtiön yhtiökokous on mahdollista järjestää kolmella tavalla:

  1. Kokouspaikalla

  2. Etäkokouksena

  3. Hybridikokouksena

Perinteisesti yhtiökokous on järjestetty fyysisellä kokouspaikalla. Jos yhtiökokoukselle ei ole määrätty kokouspaikkaa ollenkaan niin kyseessä on etäkokous. Mikäli kokoukseen on mahdollista osallistua fyysisellä kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä niin kyseessä on hybridikokous.


OYL:n yleiset vaatimukset pätevät

Etä- ja hybridikokouksissa on noudatettava OYL:n määräyksiä samoin, kuin kokouspaikalla järjestettävässä yhtiökokouksessa. Osakasluettelon tiedoista on oltava nähtävillä osakkeenomistajan nimi ja kotikunta sekä osakkeiden lukumäärä osakelajeittain ja mahdolliset erot osakkeiden tuottamissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa.

Etäyhteyksillä järjestettävässä yhtiökokouksessa osallistujien osallistumisoikeus ja ääntenlaskenta on kyettävä järjestämään yhtä luotettavasti, kuin perinteisessä yhtiökokouksessa.


Huolimatta kokouksen järjestämistavasta osakkaille on taattava kokouksen aikana samat täysimääräiset oikeudet. Tällä tarkoitetaan muun muassa läsnäolo- ,kysely-, kommentointi-, ehdotus- ja äänioikeutta sekä kaikkia muita yhtiökokouksessa lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan käytettäviä oikeuksia.


Mikäli yhtiössä halutaan mahdollistaa yhtiökokoukseen osallistuminen etäyhteyden välityksellä tulee tästä ottaa maininta yhtiöjärjestykseen.


Huomioitavaa etäkokouksessa

Etäkokouksen järjestämismahdollisuus vaatii asian kirjaamista yhtiöjärjestykseen. Asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa niin sanottu määräenemmistöpäätös. Tämä tarkoittaa, että vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa edustetuista äänistä ja osakkeista kannattaa päätöstä etäkokouksen järjestämisestä tai sen mahdollisuudesta.

Kun etäkokousmahdollisuus löytyy yhtiöjärjestyksestä niin hallitus voi päättää, että osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen reaaliaikaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.


Etäkokouksessa jokaisella osallistujalla tulee olla oma yhteys ja apuväline. Esimerkiksi osakkaat Jussi ja Petri eivät voi osallistua molemmat Jussin tietokoneen etäyhteyden avulla vaan Petrillä on oltava oma yhteys.


Jossain tapauksissa hallitus voi antaa osakkaille mahdollisuuden osallistua kokoukseen etukäteen esimerkiksi postin välityksellä. Tällöin osakas voi tyypillisesti käyttää vain rajoitetusti oikeuksiaan yhtiökokouksessa.


Huomioitavaa hybridikokouksessa

Myös hybridikokouksen järjestäminen vaatii maininnan yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestyksen muuttamiseen kuitenkin riittää yksinkertainen enemmistöpäätös eli vähintään yli puolet annetuista äänistä.


Hybridikokouksen kutsussa tyypillisesti pyydetään ilmoittamaan osallistuuko osakas fyysisesti vai etäyhteydellä. Tämä johtuu käytännön järjestelyistä sillä osallistujalle on toimitettava kokouslinkki ja käyttäjätunnukset. Lähtökohta onkin, ettei yhtiön tarvitse ryhtyä ylimääräisiin järjestelyihin, mikäli osallistuja on unohtanut ilmoittautua tai haluaa vaihtaa osallistumistapaa. Käytännöt vaihtelevat kuitenkin yhtiön tietoteknisen ketteryyden mukaan.


Tekninen vika etäyhteydessä

Yhtiön laitteissa tai tietoliikenneyhteyksissä oleva tekninen häiriö voi aiheuttaa keskeytyksen kokoukseen. Yhtiökokouksen puheenjohtajalla on oikeus keskeyttää kokous, jos näyttää, että kokous viivästyy olennaisesti. Keskeytynyttä kokousta on jatkettava neljän viikon kuluessa. Uusi ajankohta on saatettava hyvissä ajoin ennen kokousta niiden osakkaiden tietoon, joilla oli ollut oikeus osallistua keskeytyneeseen kokoukseen.

Comments


bottom of page