top of page

Varsinainen myyntimaa ratkaisee ALV-kohtelun

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa tilannetta, jossa ostaja maksaa arvonlisäveron myyjän sijaan. Eli jos yrityksesi ostaa ulkomaiselta yritykseltä tavaroita tai palveluita niin ostajana vastaat arvonlisäverosta. Tämä edellyttää, että myyjällä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä se ole vapaaehtoisesti hakeutunut Suomen arvonlisäverorekisteriin.


Mikä on kiinteä toimipaikka?

Arvonlisäverotuksessa kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan pysyvää liikepaikkaa, josta liiketoimintaa harjoitetaan kokonaan tai osittain. Kiinteä toimipaikka voi olla esimerkiksi huoneisto, liiketila, teollisuuslaitos ja laitteisto, jota käytetään elinkeinotoiminnassa. Kiinteän toimipaikan tulee osallistua myyntiin. Pelkkä laskutus- tai taloushallinto-osasto ei pääsääntöisesti riitä kiinteän toimipaikan syntymiseen.


Kiinteän toimipaikan syntymisessä tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa on se tyypillinen riidan aihe verottajan kanssa. Seuraava esimerkki on elävästä elämästä ja se osoittaa varsinaisen myyntimaan tärkeyden arvonlisäverokohtelua määritettäessä.

Esimerkki

Oletetaan, että Puolalaisella ralli-autojen valmistajalla (“M”) on Suomessa tuotantolaitos (“M1”), joka on hakeutunut Suomessa ALV-velvolliseksi. Elinkeinotoimintaa harjoittava suomalainen rallitiimi (“R”) ostaa M:ltä kilpa-auton, jonka M1 valmistaa ja luovuttaa Suomessa. Miten ALV käyttäytyy?


ALV Suomalainen yhtiö siis vastaanottaa puolalaisen yhtiön suomalaisesta kiinteästä toimipaikasta kilpa-auton. Puolalaisen yhtiön suomalainen toimipiste on myöskin ilmoittautunut ALV-velvolliseksi Suomeen. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, koska myynti tapahtuu Puolasta. Näin ollen puolalainen yhtiö lähettää R:lle laskun alv 0%. Laskulla tulee olla puolalainen ALV-tunnus (ei suomalainen). Näin ollen suomalainen rallitiimi on vastaaa arvonlisäverosta käännetyn verovelvollisuuden mukaisesti.


Huomaa, että kyseessä ei ole kuitenkaan yhteisöhankinta. Kilpa-auto on hankittu Suomesta, mutta siihen sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.Arvonlisäverolaki 9 §

Jos ulkomaalaisella ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä hän ole 12 §:n 2 momentin nojalla hakeutunut verovelvolliseksi, verovelvollinen ulkomaalaisen Suomessa myymistä tavaroista ja palveluista on ostaja. Veroa ei ole suoritettava, jos ostajana on valtio.

Verovelvollinen on kuitenkin aina myyjä, jos:

  1. ostajana on ulkomaalainen, jolla ei ole täällä kiinteää toimipaikkaa, ja jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

  2. ostajana on yksityishenkilö;

  3. kyse on 63 a §:ssä tarkoitetusta tavaran myynnistä; tai

  4. kyse on henkilökuljetuspalveluista tai 69 d §:ssä tarkoitetuista palveluista.

Kommentare


bottom of page