top of page

Holding-rakenne vai suora omistusYrittäjät pohtivat usein kannattaako liiketoomintaa harjoittava yhtiö omistaa henkilökohtaisesti vai holding-yhtiön kautta. Holding-yhtiöksi kutsutaan tavallista osakeyhtiötä, jonka pääasiallinen tarkoitus on toimia parkkipaikkana yhden tai useamman yhtiön osakkeille. Holding-rakenteen käyttämiselle tai käyttämättä jättämiselle ei ole yhtä tyhjentävää vastausta vaan asiaan vaikuttaa omistuksen ajallinen pituus ja yrittäjän päämäärä.


Holding-rakenteen ominaisuuksia voidaan tarkastella seuraavasti.

Osingot listaamattomien suomalaisten yhtiöiden välillä ovat verovapaita. Tämä on relevantti etu, jos liiketoimintaa harjoittava yhtiö maksaa vahvaa osinkoa. Näin yrittäjä voi kotiuttaa osinkoja holding-yhtiöön, josta voi nostaa varoja tarpeen mukaan esimerkiksi verotehokasta nettovarallisuusosinkoa hyödyntäen. Lisäksi on mahdollista, että holding-yhtiö voi myydä omistamansa liiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeet verovapaasti.


Ensilukemalta holding-rakenne kuulostaa ylivoimaiselta vaihtoehdolta, mutta asia ei ole niin yksiselitteinen. Osingot listaamattomien yhtiöiden välillä ovat kyllä verovapaita, mutta usein ne saadaan kotiutettua holding-yhtiöön vuoden viiveellä.


Lisäksi tilanne voi olla ongelmallinen, jos Liiketoiminta Oy:ssä on yksityishenkilöitä ja yhtiöitä omistajina. Yksityishenkilöillä on usein intressissä nostaa vain verotehokas osinko (8% nettovarallisuudesta), kun taas yhtiön kautta omistavan intressissä olisi nostaa mahdollisimman suuri osinko.


ESIMERKKI:
Holding-rakenne:

Oletetaan, että omistan Holding Oy:n, joka puolestaan omistaa Liiketoiminta Oy:n koko osakekannan. Pääomasijoittaja on kiinnostunut ostamaan Liiktetoiminta Oy:n 1.000.000. Osakkeiden hankintameno on ollut minulle perustamisvaiheessa 0,00 euroa, joten luovutusvoitto olisi samainen miljoona euroa. Holding Oy:n omistajana minua kiinnostaa kaupasta maksemanani verot.


En ole ajoissa rakentanut liiketoiminnallista yhteyttä Holding Oy:n ja Liiketoiminta Oy:n välille, joten verottaja tulkitsee Holding-yhtiön vain osakkeiden parkkipaikaksi. Tämä johtaa siihen, että Holding Oy joutuu maksamaan tuloveroa 20% luovutusvoitosta eli 200.000 euroa. Jäljelle jäävä 800.000 on nyt Holding Oy:n jakokelpoista omaa pääomaa.


Minulla on vaihtoehtona pitää Holding Oy:tä henkilökohtaisena säästöpossuna ja nostaa sieltä vuosittain verotehokkaita osinkoja tai edelleen sijoittaa varoja.


Huonompi tilanne on, jos tarvitsen rahat heti omaan käyttööni. Tällöin toteutuu kahdenkertainen verotus, kun Houlding Oy maksaa ensin luovutusvoitosta tuloveron, jonka jälkeen minun on vielä kotiutettava rahat omaan taskuun. Tällöin pääomaveroni on 30% ensimmäisen 30.000 euron osalta ja sitä ylittävältä osalta 34%. Näin ollen kokonaisveroasteeni 1.000.000 euron yrityskaupasta on 47%.


Suora omistus:

Oletetaan nyt, että omistan henkilökohtaisesti Liiketoiminta Oy:n osakkeet ja olen perustanut yhtiön yli 10 vuotta sitten. Verottaja sallii yli 10 vuotta omistettujen osakkeiden myynnin yhteydessä 40% hankitameno-olettaman joka tarkoittaa, että 60% kauppahinnasta on veronalaista ja 40% verovapaata.


Aluksi miljoonan euron kauppahinnasta vähennetään 40% hankintameno-oletama. Loppuosa on luovutusvoittoa, josta maksetaan pääomavero 30% ja 34%, kuten edellisessä esimerkissä. Kokonaisveroasteeni miljoonan euron osakekaupasta on 20%.


Tässä hypoteettisessä esimerkissä henkilöomistuksella saavutettiin 27% ja satojen tuhansien eurojen verosäästö. On kuitenkin huomioitava, että tilanne voi muuttua päälaelleen, jos omistuksen aikajännettä lyhennetään ja osinkojen määrä omistusaikana on suuri tai jos holding-yhtiö pääsisi myymään osakkeet käyttöomaisuusosakkeina verovapaasti.


Comentarios


bottom of page