top of page
  • Writer's pictureMax Martikainen

Verovapaat henkilökunnan lahjat

Päivitetty: 19. marrask. 2022

Tiivistelmä:

Työntekijöille voi antaa vuoden aikana enintään 100 euron arvosta tavanomaisia ja kohtuullisia lahjoja verovapaasti. Enintään 100 euron arvoinen esinepalkinto esimerkiksi pikkujoulujen bingosta voidaan maksaa verovapaasti. Lahja tai palkinto eivät saa olla rahaa eikä rahaan verrattavaa tai ne verotetaan palkkana.


 

Työstä saatu korvaus on aina palkkaa. Näin ollen myyntikilpailusta voitettu matkalahjakortti verotetaan palkkana. Sama koskee arvonnassa voitettua rahan arvoista palkintoa. Jos näi ei olisi niin tarjoaisi se lukuisia keinoja kiertää palkan sivukustannuksia. Edellä mainittu koskee siis palkan sijaan annettavia lahjoja (TVL 69 §).


Henkilökunnan verovapaat lahjat

Työnantaja voi antaa nykyisille tai eläköityneille työntekijöilleen tavanomaisia ja kohtuullisia lahjoja. Vähäinen muu lahja tarkoittaa koko henkilökunnalle annettua pientä muistamista esimerkiksi jouluna. Laissa säädetään vähäisen muun lahjan verovapaudesta, jota verotuskäytännössä on täydennetty. Sen tulee olla muuta kuin rahaa tai rahaan verrattavaa omaisuutta. Rahaan verrattava lahja olisi esimerkiksi Prisman lahjakortti, jolla lahjan saaja voisi hankkia haluamiaan hyödykkeitä.


Vähäisen muun lahjan rajana on pidetty 100 euroa ja siihen lasketaan kaikki henkilölle annetut lahjat vuoden aikana. Oleellista on, että lahja on työnantajan valitsema. On kuitenkin hyväksytty lahjakortteja joiden puitteissa lahjansaaja voi valita lahjansa työnantajan määrittelemistä vaihtoehdoista. Monikäyttöisten lahjakorttien edellytyksenä on, että vaihtoehtojen määrä ei ole liian laaja ja näitä tuleekin pohtia aina tapauskohtaisesti.


Verovapaat kilpailupalkinnot

Työnantajan järjestämän virkistystoiminnan ohessa voidaan järjestää erilaisia kilpailuja, jotka eivät liity varsinaisen työn tekemiseen. Esimerkiksi kesäjuhlien yhteydessä voidaan järjestää henkilökunnan tikkakisat. Voittajille on mahdollista jakaa enintään 100 euron arvoisia esinepalkintoja.

bottom of page