top of page

Osakeyhtiön lopettaminen

Osakeyhtiön purkaminen alkaen 1400 euroa ja muutos pöytälatikkoyhtiöksi 290 euroa. Tilitoimistomme asiakkaille -50%.

Osakeyhtiön lopettaminen on huomattavasti monimutkaisempaa, kuin sen perustaminen. Toinen vaihto purkamiselle on uhtiön muuttamien pöytälaatikkoyhtiöksi Tässä blogissa käydään läpi, kuinka osakeyhtiön lopettaminen tapahtuu sujuvasti ja mitkä ovat keskeiset huomioitavat asiat.


Osakeyhtiön lopettaminen

Osakeyhtiön lopetus kestää yleensä vähintään viisi kuukautta, johtuen lakisääteisistä määräajoista ja viranomaisten käsittelyajoista. Prosessi alkaa lopetusilmoituksen rekisteröinnillä, jonka jälkeen seuraa kolmen kuukauden julkisen haasteen aika, jonka tarkoituksena on mahdollistaa velkojien ilmoittautuminen. Prosessi päättyy lopputilityksen ja purkautumisilmoituksen jättämiseen.


Verotus

Yrityksen purkamisen yhteydessä tärkeässä roolissa on lopputilitys, jossa yrityksen varallisuus jaetaan osakkaille. Tämä summa katsotaan luovutusvoitoksi, josta osakkaat maksavat pääomaveroa. Verotuksen laskeminen perustuu yksinkertaiseen kaavaan, jossa yrityksen varoista vähennetään velat ja osakkeiden hankintameno. Veroilmoitus ja tilinpäätös on myös laadittava ja toimitettava viranomaisille.


Yhtiön voi laittaa "pöytälaatikkoon"

Jos yritystoiminnan lopettaminen tuntuu liian lopulliselta ratkaisulta, voi yhtiön laiittaa niin sanotusti pöytälaatikkoon. Tällöin yritys säilyttää toiminimensä ja historiansa, mutta sen toiminta asetetaan lepäämään. Tämä voi olla kustannustehokas ratkaisu, jos on mahdollista, että yritystoiminta voidaan jossain vaiheessa jatkaa. Pöytälaatikkoyrityksen vuosittaiset velvollisuudet rajoittuvat nollaveroilmoituksen antamiseen ja tilinpäätöksen rekisteröintiin.


Kustannukset

Osakeyhtiön lopettamisen hinta voi vaihdella, mutta esimerkiksi tarjoamme palvelua 1200 euron + alv hintaan, joka kattaa kaikki tarvittavat viranomaismaksut ja ilmoitukset. Lisäksi tarvittaessa kirjanpidolliset työt lopputilitykseen asti voidaan järjestää kiinteään hintaan.


Yhteenveto

Osakeyhtiön lopettaminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja ymmärrystä lakisääteisistä vaatimuksista. On tärkeää varmistaa, että kaikki verotukselliset ja kirjanpidolliset velvoitteet tulevat asianmukaisesti hoidetuksi. Vaihtoehtoisesti yritys voidaan muuttaa pöytälaatikkoyhtiöksi, mikäli yritystoiminnan jatkaminen tulevaisuudessa on mahdollista.

Comentarios


bottom of page