top of page
  • Writer's pictureMax Martikainen

Pikkujoulujen ja muiden henkilöstöjuhlien verovapaus

Päivitetty: 24. marrask. 2022

Tiivistelmä:

Työnantajan järjestämät henkilöstöjuhlat ovat verovapaita, jos koko henkilökunta on kutsuttu ja tarjoilut ovat kohtuullisia eikä niitä järjestetä liian tiuhaan. Työnantaja voi kustantaa kohtuulliset matkakulut. Lisäksi yhteistyökumppaneita voi kutsua juhliin ja tietyin edellytyksin myös puolisot voivat osallistua. Tavanomaisena voidaan pitää ainakin kesäjuhlien ja pikkujoulujen pitämistä. Jos juhlia järjestetään enemmän niin tulee pohtia kuinka tavanomaista se on.

 

Henkilöstöjuhlien vero kohtelu puhuttaa pitkin vuotta ja kiihtyy aina pikkujoulukautta kohden. Tässä kirjoituksessa henkilöstöjuhlien verovapauden edellytyksiä ja KHO:n linjauksia.


Tuloverolain mukaan verovapaus edellyttää kaikkien neljän kohdan täyttymistä:
  1. Kollektiivisuus eli koko henkilökunnalla on oikeus osallistua juhliin

  2. Työnantaja järjestää juhlat

  3. Tavanomaiset juhlat, kuten pikkujoulut, kesäjuhlat tai karonkka

  4. Kustannuksiltaan kohtuullinen

Onko juhlat suunnattu koko henkilökunnalle?

Henkilökunnalla tarkoitetaan palkansaajia, jotka ovat toimittaneet verokorttinsa yhtiölle ja saavat työstään korvauksen palkkana. Tähän ryhmään voi kuulua myös hallituksen jäsenet vaikka heille ei maksettaisi palkkaa sekä palkattomatat harjoittelijat ja eläköityneet työntekijät.


Isommissa yrityksissä juhlat järjestetään tyypillisesti osastoittain, mutta silloinkin on noudatettava yksikön sisäistä kollektiivisuutta. Kollektiivisuudesta voidaan kuitenkin poiketa esimerkiksi siten, että juhliin pääse vain koeajan selvittäneet työntekijät ja tämä koskee kaikkia työntekijöitä. Toisaalta, jos juhlat on järjestetty vain esimerkiksi pisimpään yhtiötä palvelleille niin tämä rinnastetaan verotuksessa henkilöiden palkaksi. Eli monella tapaa on järkevintä pysyttäytyä kollektiivissuudessa.


Etäjuhlat videoyhteydellä

Korona-aikana järjestettiin paljon virtuaalisia juhlia videoyhteyden välityksellä. Samat kollektiivisuuden, kohtuullisuuden ja tavanomaisuuden vaatimukset pätevät, mutta verottaja on ottanut erikseen kantaa tarjoiluiden järjestämiseen. Työnantaja voi tilata tarjoilut suoraan työntekijän kotiin tai työntekijä voi noutaa ne työnantajan määräämästä paikasta. Jos työnantaja antaa työntekijälle rahaa tai esimerkiksi Woltin lahjakortin, jolla työntekijä voi itse hankkia tarjoilut niin tämä on katsottu palkaksi eikä verovapaus toteudu.


Matkakulut

Työnantaja voi kustantaa matkalaskua vastaan työntekijän matkakulut juhlapaikalta kotiin, jos juhlat on muualla kuin varsinaisella työpaikalla. Esimerkiksi taksin kustantaminen ravintolasta kotiin on verovapauden piirissä. Mikäli työntekijä osallistuu toisen yrityksen juhliin edustaen työnantajaansa niin matkakulut myös tästä voidaan vähentää verotuksessa.


Henkilöstöjuhlat voidaan järjestää myös eri kaupungissa tai maassa. Tietyin edellytyksin verotuksessa on myös hyväksytty esimerkiksi lentoliput ja hotellimajoitus juhlien yhteydessä.


Mikä sitten on tavanomaista ja kohtuullista?

Tuloverolaki 69§:ssä ei ole annettu tyhjentävää ohjetta tavanomaisuuteen vaan tilannetta tulkitaan ajan hengen ja tilanteen mukaan. Tavanomaisimpia juhlia ovat pikkujoulut ja kesäjuhlat. Tämän lisäksi eri toimialoilla on omia vakiintuneita juhlia, kuten tilinpäätösjuhlat, karonkka ja harjakaiset jne.


Vuosien varrelta muista yhden markkinointialan toimijan, joka alkoi marraskuussa järjestämään pikkujouluja ja niitä vietettiin lähes joka viikonloppu jouluun saakka. Verottomuuden edellytykset täyttyivät sen osalta, että koko henkilökunta (alle 10 henkilöä) oli kutsuttu, juhlat olivat työnantajan tarjoamat ja työntekijää kohden tarjottua ruokaa ja alkoholia voidaan pitää kohtuullisena. Ongelmana oli juhlien järjestämistiheys, jota ei voitu pitää tavanomaisena edes markkinointialalla ja veroriski olisi ollut selvä.


Lisäksi kohtuullisuutta arvioitaessa samana vuonna pidettyjen juhlien yhteenlaskettu euromäärä henkilöä kohden nousisi todennäköisesti verottajan näkökulmasta kohtuuttomaksi. Vuoden aikana syntyneet virkistys- ja harrastuskulut siis niputetaan yhteen ja suhteutetaan henkilöstön määrään.


Tavanomaisuus ja kohtuullisuus ovat siis tulkinnanvaraisia ja alttiita riidoille. Verottajalla on käytössään laajempi vertailuaineisto keskiarvoista, joka voi poiketa yrittäjän kokemasta kohtuullisuudesta. On siis syytä pohtia veroriskejä, jos lähtee nokittelemaan kilpailijoiden kanssa kesäjuhlien kustannuksissa.


Voiko yhteistyökumppaneita kutsua yrityksen juhliin?

Yhteistyökumppaneita koskee sama tavanomaisuuden ja kohtuullisuuden vaatimimus. Yhteistyökumppaneita voi kutsua juhliin kunhan kyse tavanomaisesta ja kohtuullisesta juhlatilaisuudesta.


Voiko puolison ottaa henkilöstöjuhliin mukaan?

TVL 69§:n mukaan verovapaus koskee vain henkilökuntaa. Pääsäännön mukaan työntekijän puolisolle tai perheenjäsenelle tarjottu etu verotetaan työntekijän palkkana. On kuitenkin vakiintunut tulkinta, että perheenjäsenet voidaan ottaa mukaan esimerkiksi pikkujouluihin tai kesäjuhliin, kunhan tarjoilut ovat tavanomaisia ja kohtuullisia.


Tämän kanssa on kuitenkin oltava tarkkana, jos juhliin kuuluu esimerkiksi matkustamista ja majoittumista niin tämän korkein hallinto-oikeus on katsonut puolisoiden elantokulujen (TVL 29§) kustantamiseksi, joka on verotettu henkilökuntaan kuuluvan puolison palkkana.


Kuten muidenkin veroasioiden niin tämänkin kanssa on syytä olla tarkkana ja mielellään jutella oman talousasiantuntijan kanssa.

Comments


bottom of page