top of page

NEUVONANTO

AAG Tilitoimisto 36.jpg

Yhtiön perustaminen ja omistusrakenteen suunnittelu

Osakkeet on mahdollista omistaa henkilökohtaisesti tai niiden hallinnointiin voidaan perustaa holding-yhtiö. Optimaalisen vaihtoehdon valintaan vaikuttaa muun muassa osakkaiden määrä, omistajien tavoitteet ja omistuksen suunniteltu ajallinen kesto.

AAG Tilitoimisto 86.jpg

Listaamattoman yhtiön arvonmääritys

Arvonmääritys perustuu erilaisiin vakiintuneisiin matemaattisiin menetelmiin joiden perustana on yhtiön liiketoimintamalli, tuloksentekokyky, varallisuusasema, kasvumahdollisuudet ja riskianalyysi. Lisäksi huomioon otetaan myös markkinoiden odotukset ja yleinen taloustilanne.

AAG Tilitoimisto 23.jpg

Velkakirjat on yritysten yleinen rahoitusväline

Velka eri muodoissaan ovat yleinen rahoitusväline yrityksille. Velkakirjojen kolme päätyyppiä ovat tavallinen velkakirjalaina, pääomalaina ja vaihtovelkakirjalaina. Velkakirja toimii velkasuhteen oikeudellisena todisteena ja sen kirjallinen muoto tarjoaa turvaa ja selkeyttä molemmille osapuolille.

AAG Tilitoimisto 32.jpg

Suunnitteletko yrityksen  ostamista tai myymistä?

Yrityskauppa on mahdollista toteuttaa liiketoiminnan tai osakekannan kauppana. Rakenteeseen voi vaikuttaa esimerkiksi rahoituksen saatavuus, verotus, kirjanpidollinen käsittely tai vastuukysymykset.

AAG Tilitoimisto 85.jpg

Yhtiökokoukset ja osakkeenomistajien päätökset

Osakeyhtiössä osakkeenomistajien päätösvaltaa käytetään yleensä varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään vähintään kerran vuodessa. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi osakkeenomistajien päätöksiä voidaan tehdä ylimääräisissä yhtiökokouksissa sekä yksimielisellä kirjallisella päätöksellä.

AAG Tilitoimisto 60.jpg

Yritystoiminnan hallittu lopettaminen

Yrityskauppa on mahdollista toteuttaa liiketoiminnan tai osakekannan kauppana. Rakenteeseen voi vaikuttaa esimerkiksi rahoituksen saatavuus, verotus, kirjanpidollinen käsittely tai vastuukysymykset.

Neuvonannon yhteystiedot

AAG Neuvonanto Max Martikainen.jpg

Osoite

Katajanokanlaituri 5
00160 HELSINKI

Yhteyshenkilö

Max Martikainen, KTM

Taloudellinen neuvonantaja
etunimi.sukunimi@aag.fi
040 340 488

Yhteystiedot

hallinto@aag.fi
www.aagfinland.com

bottom of page